اسباب بازی

آیا اسباب بازی مناسب سن کودک شما هست؟

اسباب بازی:تقریبا همه اسباب بازی ها سن مناسب را روی جعبه خود درج کرده اند. این برچسب نخستین چیزی که هنگام انتخاب وسیله باید به آن توجه کنید. باید هنگام انتخاب اسباب بازی در مورد توانایی ها و میزان رشد کودک خود کاملا واقع گرا باشید. به طور مثال، اسباب بازی هایی که عناصر پرتابی دارند برای کودکان زیر 4 سال مناسب نیستند. حتی تا شش سالگی نیز  هنوز کودک قابلیت کنترل درست این وسایل را ندارد. یا مثلا اگر کودک سه ساله شما همه چیز را داخل دهان خود می برد، صبر کنید تا بزرگ تر شود و سپس بازی های کوچک برای او خریداری کنید.

وسایل بزرگ انتخاب کنید

تا زمانی که کودک به سن سه سالگی نرسیده است، باید وسایل بزرگ تر از دهان او برایش تهیه کنید تا خدایی نکرده دچار خفگی نشود. اگر می خواهید از بزرگی وسیله ای که قصد خرید دارید مطمئن شوید، آن را داخل لوله دستمال توالت امتحان کنید. اگر آن  بازی داخل لوله رفت، وسیله بازی، مناسب خطرناک است.

آیا اسباب بازی بسیار سنگین است؟

اگر  بازی بسیار سنگین باشد برای کودک خطر دارد زیرا ممکن است روی دست یا پای او بیفتد و موجب ایجاد جراحت شود.
به دنبال وسایلی باشید که اجزای آن کاملا به هم وصل شده اند
هنگام خرید عروسک یا حیوانات پشمالو مطمئن شوید که همه اجزای بدن آنها مثل دمشان کاملا به بدنه وصل است و به راحتی جدا نمی شود. در ضمن باید توجه داشته باشید که این عروسک ها دکمه، بند، روبان یا هر چیز دیگری که کودک بتواند آن را بکشد و در دهان خود بگذارد، نداشته باشند. هنگام خرید توجه داشته باشید وسیله هیچ لبه تیز یا نقاشی و طرحی که خیلی زود پاک می شود، نداشته باشد.