در حال نمایش 15 نتیجه

شلف همراه با باکس بزرگ

شلف همراه با باکس خاکستری ایکیا TROFAST

فعال برای پیش خرید

۱۲,۱۰۳,۰۰۰ تومان
کد محصول: 89329466
جنس

چوب

ابعاد باکس خاکستری

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

44x30x145 cm

شلف همراه با باکس ایکیا TROFAST

موجود در انبار

۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: 49123405
جنس

بدنه : چوب / باکس: پلاستیک فشرده

ابعاد شلف اصلی

99x44x56 cm

شلف همراه با باکس ایکیا TROFAST

موجود در انبار

۱۹,۳۶۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: 29228470
جنس

بدنه : چوب / باکس: پلاستیک فشرده

ابعاد شلف اصلی

99x44x56 cm

ابعاد باکس سفید

ارتفاع :10 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

شلف همراه با باکس ایکیا TROFAST

موجود در انبار

۲۰,۰۵۶,۰۰۰ تومان
کد محصول: 69331564
جنس

بدنه : چوب / باکس: پلاستیک فشرده

ابعاد شلف اصلی

99x44x56 cm

ابعاد باکس سبز

ارتفاع :10 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

شلف همراه با باکس ایکیا TROFAST

موجود در انبار

۲۰,۰۵۶,۰۰۰ تومان
کد محصول: 49228469
جنس

بدنه : چوب / باکس: پلاستیک فشرده

ابعاد شلف اصلی

99x44x56 cm

ابعاد باکس زرد

ارتفاع :10 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

شلف همراه با باکس ایکیا TROFAST

موجود در انبار

۱۹,۳۶۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: 69228473
جنس

بدنه : چوب / باکس: پلاستیک فشرده

ابعاد باکس سفید بزرگ

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

99x44x56 cm

ابعاد باکس سفید کوچک

ارتفاع :10 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

شلف همراه با باکس ایکیا TROFAST

موجود در انبار

۱۹,۳۶۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: 99328796
جنس

بدنه : چوب / باکس: پلاستیک فشرده

ابعاد باکس سفید

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

99x44x56 cm

ابعاد باکس سبز آبی

ارتفاع :10 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

شلف همراه با باکس ایکیا TROFAST

موجود در انبار

۱۹,۳۶۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: 09328791
جنس

بدنه : چوب / باکس: پلاستیک فشرده

ابعاد باکس خاکستری

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

99x44x56 cm

ابعاد باکس سفید

ارتفاع :10 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

شلف همراه با باکس ایکیا TROFAST

موجود در انبار

۱۹,۳۶۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: 89335504
جنس

بدنه : چوب / باکس: پلاستیک فشرده

ابعاد باکس صورتی

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

99x44x56 cm

ابعاد باکس سفید

ارتفاع :10 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

شلف همراه با باکس ایکیا TROFAST

موجود در انبار

۱۹,۳۶۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: 39335511
جنس

بدنه : چوب / باکس: پلاستیک فشرده

ابعاد باکس نارنجی

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

99x44x56 cm

ابعاد باکس سفید

ارتفاع :10 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

شلف همراه با باکس ایکیا TROFAST

موجود در انبار

۱۹,۳۶۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: 19335531
جنس

بدنه : چوب / باکس: پلاستیک فشرده

ابعاد باکس سفید

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

99x44x56 cm

ابعاد باکس سبز

ارتفاع :10 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

شلف همراه با باکس بزرگ ایکیا TROFAST

فعال برای پیش خرید

۸,۶۴۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: 79228571
جنس

چوب

ابعاد باکس سفید

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

44x30x91 cm

شلف همراه با باکس بزرگ ایکیا TROFAST

فعال برای پیش خرید

۸,۶۴۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: 39330472
جنس

چوب

ابعاد باکس آبی

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

44x30x91 cm

شلف همراه با باکس بزرگ ایکیا TROFAST

فعال برای پیش خرید

۸,۶۴۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: 89335976
جنس

چوب

ابعاد باکس صورتی

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

44x30x91 cm

شلف همراه با باکس بزرگ ایکیا TROFAST

فعال برای پیش خرید

۸,۶۴۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: 79330470
جنس

چوب

ابعاد باکس خاکستری

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

44x30x91 cm