چارچوب/ پایه تخت: فولاد به پوشش پودری اپوکسی/پلی استر