چارچوب صندلی: نئوپان، فوم پلی اورتان 30 کیلوگرم در متر مکعب، مقوا (100٪ بازیافت شده)، تخته فیبر