پنل روی میز: روکش خاکستر(Ash) ، تخته فیبر، روکش توس، چوب توس، رنگ اکریلیک شفاف ، تخته سه لای توس