پایه ها / فریم کل صندلی / پین / لولای تا شونده: فولاد، پوشش پودری اپوکسی