نوار تخت:روکش چوبی لایه چسب، رزین چسب به عنوان پوشش