نوارهای پایه و کناره میز: فولاد، پوشش پودری اپوکسی/پلی استر