نوارهای پایه و کناره میز: فولاد،رنگ پودری پوکسی/پلی استر