مبل 3 حالته: چارچوب پشت و صندلی: تخته سه لا، تخته فیبر، نئوپان، چوب