لوله های نگدارنده صفحه کمکی: فولاد،رنگ پودری پوکسی/پلی استر