فوم داخلی: الیاف توخالی پلی استر، فوم پلی اورتان 30 کیلوگرم بر متر مکعب.