فریم/ پایه ها/ صفحه بالایی: فولاد با پوشش پودری اپوکسی/ پلی استر