فریم: تخته سه لا، نئوپان ، تخته فیبر، الوار روکش شده