صندلی و پشتی: تخته سه لا راش ، رنگ اکریلیک شفاف، طرح چوب