صفحات جانبی/ بالا/ پایین/ قفسه ها/پایه / درب: تخته خرده چوب، فویل کاغذی