شمعدان: شیشه، رنگ/ درب: راش جامد، لاستیک سیلیکونی/ شمع: موم کلزا، موم پارافین/ فیتیله: پنبه و سایر مواد مبتنی بر سلولز/ برچسب: کاغذ