روکش مبل سه نفره 55% پنبه، 12% ویسکوز/رایون، 8% کتان، 25% پلی استر