دیواره ها: روکش چوبی با لایه چسب، روکش توس، رزین چسب به عنوان پوشش