آشپزخانه

آشپزخانه از مهمترین دپارتمان های فروشگاه های ایکیا در سراسر جهان می باشد. ابزار آشپری ایکیا، میز و صندلی ناهار خوری، صندلی بار، ابزار پخت و پز و غیره از مهمترین محصولات این بخش است.