در حال نمایش 4 نتیجه

شلف پلکانی

شلف همراه با باکس پلکانی ایکیا TROFAST

فعال برای پیش خرید

۱۵,۳۸۸,۰۰۰ تومان
کد محصول: 29335535
جنس

چوب

ابعاد باکس

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

99x44x94 cm cm

شلف همراه با باکس پلکانی ایکیا TROFAST

فعال برای پیش خرید

۱۵,۳۸۸,۰۰۰ تومان
کد محصول: 49335539
جنس

چوب

ابعاد باکس

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

99x44x94 cm cm

شلف همراه با باکس پلکانی ایکیا TROFAST

فعال برای پیش خرید

۱۵,۳۸۸,۰۰۰ تومان
کد محصول: 59329378
جنس

چوب

ابعاد باکس

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

99x44x94 cm cm

شلف همراه با باکس پلکانی ایکیا TROFAST

فعال برای پیش خرید

۱۵,۳۸۸,۰۰۰ تومان
کد محصول: 29042877
جنس

چوب

ابعاد باکس

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

99x44x94 cm cm