در حال نمایش 8 نتیجه

شلف و باکس

شلف همراه با باکس ایکیا TROFAST

فعال برای پیش خرید

۱۱,۸۰۷,۰۰۰ تومان
کد محصول: 39335926
جنس

چوب

ابعاد باکس بزرگ

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

44x30x145 cm

ابعاد باکس کوچک

ارتفاع :10 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

شلف همراه با باکس ایکیا TROFAST

فعال برای پیش خرید

۱۱,۸۰۷,۰۰۰ تومان
کد محصول: 19329422
جنس

چوب

ابعاد باکس بزرگ

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

44x30x145 cm

ابعاد باکس کوچک

ارتفاع :10 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

شلف همراه با باکس ایکیا TROFAST سفید و صورتی

فعال برای پیش خرید

۱۱,۸۰۷,۰۰۰ تومان
کد محصول: 29335903
جنس

چوب

ابعاد باکس بزرگ

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

44x30x145 cm

ابعاد باکس کوچک

ارتفاع :10 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

شلف همراه با باکس ایکیا TROFAST سفید و طوسی

فعال برای پیش خرید

۱۱,۸۰۷,۰۰۰ تومان
کد محصول: 59329420
جنس

چوب

ابعاد باکس بزرگ

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

44x30x145 cm

ابعاد باکس کوچک

ارتفاع :10 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

شلف همراه با باکس ایکیا TROFAST سبز و سفید

فعال برای پیش خرید

۱۱,۸۰۷,۰۰۰ تومان
کد محصول: 49335921
جنس

چوب

ابعاد باکس بزرگ

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

44x30x145 cm

ابعاد باکس کوچک

ارتفاع :10 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

شلف همراه با باکس سفید ایکیا TROFAST

فعال برای پیش خرید

۱۱,۴۷۹,۰۰۰ تومان
کد محصول: 99228476
جنس

چوب

ابعاد باکس سفید

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

44x30x145 cm

شلف همراه با باکس آبی ایکیا TROFAST

فعال برای پیش خرید

۱۱,۴۷۹,۰۰۰ تومان
کد محصول: 49329468
جنس

چوب

ابعاد باکس آبی

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

44x30x145 cm

شلف همراه با باکس صورتی ایکیا TROFAST

فعال برای پیش خرید

۱۱,۴۷۹,۰۰۰ تومان
کد محصول: 59335893
جنس

چوب

ابعاد باکس صورتی

ارتفاع :23 سانتی متر طول :42 سانتی متر عرض :30 سانتی متر

ابعاد شلف اصلی

44x30x145 cm