در حال نمایش 12 نتیجه

حوله HIMLEAN

حوله حمام ایکیا HIMLEAN آبی تیره سایز 100×150

موجود در انبار

۲,۵۶۶,۰۰۰ تومان
کد محصول: 40442906
وزن 0.78 کیلوگرم
ابعاد 40 × 27 × 10 سانتیمتر
رنگ

آبی تیره

طول

150 سانتی متر

عرض

100 سانتی متر

جنس

100% پنبه

محیط

1.50 متر مربع

وزن

500 گرم در متر مربع

حوله حمام ایکیا HIMLEAN سبز تیره سایز 100×150

موجود در انبار

۲,۵۶۶,۰۰۰ تومان
کد محصول: 00510488
وزن 0.51 کیلوگرم
ابعاد 36 × 27 × 7 سانتیمتر
رنگ

سبز تیره

طول

150 سانتی متر

عرض

100 سانتی متر

جنس

100% پنبه

محیط

1.50 متر مربع

وزن

500 گرم در متر مربع

حوله حمام ایکیا HIMLEAN خاکستری تیره سایز 100×150

موجود در انبار

۲,۵۶۶,۰۰۰ تومان
کد محصول: 90442937
وزن 0.78 کیلوگرم
ابعاد 40 × 27 × 10 سانتیمتر
رنگ

خاکستری تیره

طول

150 سانتی متر

عرض

100 سانتی متر

جنس

100% پنبه

محیط

1.50 متر مربع

وزن

500 گرم در متر مربع

حوله استخری ایکیا HIMLEAN سبز تیره سایز 70×140

موجود در انبار

۱,۷۰۱,۰۰۰ تومان
کد محصول: 60510485
وزن 0.51 کیلوگرم
ابعاد 36 × 27 × 7 سانتیمتر
رنگ

سبز تیره

طول

140 سانتی متر

عرض

70 سانتی متر

جنس

100% پنبه

محیط

0,98 متر مربع

وزن

500 گرم در متر مربع

حوله استخری ایکیا HIMLEAN خاکستری تیره سایز 70×140

موجود در انبار

۱,۷۰۱,۰۰۰ تومان
کد محصول: 60442934
وزن 0.51 کیلوگرم
ابعاد 36 × 27 × 7 سانتیمتر
رنگ

خاکستری تیره

طول

140 سانتی متر

عرض

70 سانتی متر

جنس

100% پنبه

محیط

0,98 متر مربع

وزن

500 گرم در متر مربع

حوله استخری ایکیا HIMLEAN آبی تیره سایز 70×140

موجود در انبار

۱,۷۰۱,۰۰۰ تومان
کد محصول: 10442903
وزن 0.51 کیلوگرم
ابعاد 36 × 27 × 7 سانتیمتر
رنگ

آبی تیره

طول

140 سانتی متر

عرض

70 سانتی متر

جنس

100% پنبه

محیط

0,98 متر مربع

وزن

500 گرم در متر مربع

حوله دست و صورت ایکیا HIMLEAN آبی تیره سایز 30×30

موجود در انبار

۳۴۶,۰۰۰ تومان
کد محصول: 10442917
وزن 0.5 کیلوگرم
ابعاد 31 × 23 × 3 سانتیمتر
رنگ

آبی تیره

طول

30 سانتی متر

عرض

30 سانتی متر

جنس

100% پنبه

محیط

0,09 متر مربع

وزن

500 گرم در متر مربع

حوله دست و صورت ایکیا HIMLEAN سبز تیره سایز 30×30

موجود در انبار

۳۴۶,۰۰۰ تومان
کد محصول: 90510498
وزن 0.5 کیلوگرم
ابعاد 31 × 23 × 3 سانتیمتر
رنگ

سبز تیره

طول

30 سانتی متر

عرض

30 سانتی متر

جنس

100% پنبه

محیط

0,09 متر مربع

وزن

500 گرم در متر مربع

حوله دست و صورت ایکیا HIMLEAN خاکستری تیره سایز 30×30

موجود در انبار

۳۴۶,۰۰۰ تومان
کد محصول: 80442947
وزن 0.5 کیلوگرم
ابعاد 31 × 23 × 3 سانتیمتر
رنگ

خاکستری تیره

طول

30 سانتی متر

عرض

30 سانتی متر

جنس

100% پنبه

محیط

0,09 متر مربع

وزن

500 گرم در متر مربع

حوله دستی ایکیا HIMLEAN خاکستری تیره سایز 40×70

موجود در انبار

۱,۱۲۴,۰۰۰ تومان
کد محصول: 90442942
وزن 0.15 کیلوگرم
ابعاد 41 × 34 × 2 سانتیمتر
رنگ

خاکستری تیره

طول

70 سانتی متر

عرض

40 سانتی متر

جنس

100% پنبه

محیط

0.28 متر مربع

وزن

500 گرم در متر مربع

حوله دستی ایکیا HIMLEAN آبی تیره سایز 40×70

موجود در انبار

۱,۱۲۴,۰۰۰ تومان
کد محصول: 40442911
وزن 0.15 کیلوگرم
ابعاد 41 × 34 × 2 سانتیمتر
رنگ

آبی تیره

طول

70 سانتی متر

عرض

40 سانتی متر

جنس

100% پنبه

محیط

0.28 متر مربع

وزن

500 گرم در متر مربع

حوله دستی ایکیا HIMLEAN سبز تیره سایز 40×70

موجود در انبار

۱,۱۲۴,۰۰۰ تومان
کد محصول: 80510494
وزن 0.15 کیلوگرم
ابعاد 41 × 34 × 2 سانتیمتر
رنگ

سبز تیره

طول

70 سانتی متر

عرض

40 سانتی متر

جنس

100% پنبه

محیط

0.28 متر مربع

وزن

500 گرم در متر مربع