ست قاشق و چنگال

ست قاشق و چنگال پر استفاده ترین ابزار پذیرایی، سرو و آشپزی می باشد. هر آشپزخانه ای نیاز به این دسته وسایل برند ایکیا از فروشگاه زردان است