پارچه: 35٪ پنبه، 65٪ پلی استر (حداقل 90٪ از مواد بازیافتی )