دیواره جانبی / جلوی کشو: نئوپان ، فویل کاغذی، لبه های پلاستیکی