بدنه استیل با روکش ورق نیکل آویز از جنس روی با روکش ورق نیکل