بالشتک صندلی: فوم پلی اورتان (فوم سرد) 35 کیلوگرم بر متر مکعب، فوم پلی اورتان 30 کیلوگرم بر متر مکعب، فوم پلی اورتان 30 درصد برش / الیاف پلی استر 70 درصد، الیاف توخالی پلی استر، لایی پلی استر