چاقو و قیچی

چاقوی خود را فقط برای برش های سبک استفاده کنید

چاقو و قیچی  آشپزخانه فقط برای بریدن غذا ( گوشتت ، سبزیجات و … ) طراحی شده اند و نه چیز دیگری .

این مهمترین چیزی است که باید به خاطر بسپارید.
اجازه دهید چند نمونه از اشتباهات رایج را برای شما بیان کنم. از موارد زیر به جد اجتناب کنید :

  1. با چاقو به غذای منجمد یا یخ ضربه نزنید .
  2. استخوان را نبرید .
  3. از چاقو مانند قیچی استفاده نکنید .

چاقوی شما نازک است. از آن مانند یک قیچی استفاده نکنید ، مگر اینکه یک قیچی باشد . چاقوهای معمولی آشپزخانه خود را محدود به کارهای خرد کردن و برش دادن سبک کنید .

 همیشه از تخته برش استفاده کنید.

هرگز غذا را روی هر چیزی که سفت است نبرید، به خصوص چیزهایی که سخت تر از چاقوی شما هستند. این شامل ظروف شیشه ای، گرانیتی، فلزی و سرامیکی می شود .

شما می خواهید که لبه چاقوی شما تا حد امکان تماس نرمی با تخته برش شما داشته باشد. اگر می‌توانستیم غذا را بدون تخته برش دهیم، این کار را می‌کردیم و لبه چاقوی شما بیشتر دوام می‌آورد .

از آنجایی که این امکان پذیر نیست ، تخته برش شما حداقل باید از ماده ای ساخته شده باشد که لبه چاقو شما را از بین نبرد .

کته ۱ مهم : هر دو طرف تخته برش چوبی را بشویید . اگر فقط یک طرف آن را بشویید ، وقتی خشک شد ممکن است تخته را تاب بردارد .

نکته ۲ مهم : باید گه گاه تخته برش چوبی خود را با روغن خوراکی ، چرب کنید تا آن را در شرایط عالی نگه دارید و به دفع آب کمک کنید .

تخته خود را تمیز بشویید و بگذارید کاملاً در هوا خشک شود. سپس مقداری روغن را در سراسر تخته استفاده کنید ( چرب کنید ) و بگذارید ( با روغن ) خیس بخورد . اضافی آن را پاک کنید و سپس بمدت ۲۴ ساعت اجازه دهید کاملا خشک شود