صندلی تاشو ایكیا TERJE قرمز
صندلی تاشو آیكیا TERJE قرمز
صندلی تاشو آیكیا TERJE قرمز
صندلی تاشو آیكیا TERJE قرمز
صندلی تاشو آیكیا TERJE قرمز
صندلی تاشو آیكیا TERJE قرمز
صندلی تاشو آیكیا TERJE قرمز
صندلی تاشو آیكیا TERJE قرمز
 

صندلی تاشو ایکیا TERJE قرمز

413,000 تومان

رنگ

قرمز

ارتفاع

77 سانتی متر

وزن

3.2 کیلوگرم

عمق نشیمن

33 سانتی متر

عرض نشیمن

38 سانتی متر

ارتفاع نشیمن

46 سانتی متر

جنس

چوب راش